RİSALE-İ NUR'U ANLAMADA MANEVİ CİHET - İdris TÜZÜN “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” Bediüzzaman Said NURSİ (ra) İlim öğren..
Gençlerimizi Farkedelim - Dr.Mirza İNAK Her cevher, içinde mücevher gizler! Bir gence yönelik bakışımızın, tutumumuzun; o gencin geleceği hakkında ne kadar etkili ve belirleyici olduğunun farkında mıyız? Sözgel..
KUR’ÂN VE SÜNNETE GÖRE EHL-İ KİTABIN DURUMU - İdris TÜZÜN Daha önceki kutsal kitaplar –Tevrat, İncil ve Zebur- Hazret-i Muhammed’den (sav) haber vermektedir. Bu yüzden ehl-i kitap, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, pe..
Yalan Bütün Kötülüklerin Esasıdır - Dr.Muhammed BOSTAN Kizb yani yalan ve yalancılık, gerçeğe uygun olmayan sözün aldatmak maksadıyla söylenmesidir. Zıddı ise sıdk yani doğruluktur. Kuran-ı Kerim’de Allah Teâlâ, “Ya..
Alem-i İslam'ın Anahtarı Türkiye'dir - İdris TÜZÜN Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı François Ferdinand’ın, Saraybosna’yı ziyareti esnasında 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princ..
RİSALE-İ NUR’UN KUR’AN HARFLERİNİ MUHAFAZASININ MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZÜN KORUNMASINA ETKİLERİ - Mustafa TOPÖZ Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi, iman ve Kur’an hakikatlerini çok kuvvetli delillerle ispat edip neşretmek ve..
Hanemizin Saadeti, Hane-i Saadettedir Kendilerine meyledip ülfet edebilmek için bizlere eşler yaratan ve onlarla aramızda bir sevgi ve bir şefkat kılan Âlemlerin Rabbine sonsuz hamd-ü senalar olsun. Veda hutbesinde..