Ferasetle Geçmişe Bakmak Konuştuğu zaman sadece hak ve hakikat söyleyen gönüller Sultanının (a.s.m.) mübarek dilinden dökülen اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ “Mü’minin ferasetinden sak..
 Helâl Lokma “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanlardan helal ve temiz olanlarını yiyin1” âyeti Resûlullah’ın (asm) yanında okununca Sa’d bin Ebi Vakkas ayağa kalktı ve:  “Ya Resulallah! Allah’a (cc) beni duası makbul kim..
RİSALE-İ NUR'U ANLAMADA MANEVİ CİHET - İdris TÜZÜN “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” Bediüzzaman Said NURSİ (ra) İlim öğren..
Gençlerimizi Farkedelim - Dr.Mirza İNAK Her cevher, içinde mücevher gizler! Bir gence yönelik bakışımızın, tutumumuzun; o gencin geleceği hakkında ne kadar etkili ve belirleyici olduğunun farkında mıyız? Sözgel..
KUR’ÂN VE SÜNNETE GÖRE EHL-İ KİTABIN DURUMU - İdris TÜZÜN Daha önceki kutsal kitaplar –Tevrat, İncil ve Zebur- Hazret-i Muhammed’den (sav) haber vermektedir. Bu yüzden ehl-i kitap, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, pe..
Yalan Bütün Kötülüklerin Esasıdır - Dr.Muhammed BOSTAN Kizb yani yalan ve yalancılık, gerçeğe uygun olmayan sözün aldatmak maksadıyla söylenmesidir. Zıddı ise sıdk yani doğruluktur. Kuran-ı Kerim’de Allah Teâlâ, “Ya..
Alem-i İslam'ın Anahtarı Türkiye'dir - İdris TÜZÜN Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı François Ferdinand’ın, Saraybosna’yı ziyareti esnasında 28 Haziran 1914 tarihinde bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princ..
RİSALE-İ NUR’UN KUR’AN HARFLERİNİ MUHAFAZASININ MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZÜN KORUNMASINA ETKİLERİ - Mustafa TOPÖZ Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi, iman ve Kur’an hakikatlerini çok kuvvetli delillerle ispat edip neşretmek ve..
Hanemizin Saadeti, Hane-i Saadettedir Kendilerine meyledip ülfet edebilmek için bizlere eşler yaratan ve onlarla aramızda bir sevgi ve bir şefkat kılan Âlemlerin Rabbine sonsuz hamd-ü senalar olsun. Veda hutbesinde..